Przedsiębiorstwo & Finanse

Od Redakcji

„Przedsiębiorstwo & Finanse” to czasopismo wydawane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Kwartalnik przeznaczony jest dla ekonomistów i osób zainteresowanych teorią i praktyką życia gospodarczego. Wydawnictwo skierowane jest zarówno do środowisk naukowych, jak i do firm i instytucji. Czasopismo prezentuje zagadnienia związane z finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorstw. Na jego łamach znaleźć można artykuły problemowe dotyczące nowych zjawisk w gospodarce jak również wyniki badań empirycznych. Czasopismo prezentuje również recenzje książek o tematyce ekonomicznej oraz informacje o planowanych i odbytych konferencjach i seminariach naukowych.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Przedsiębiorstwo & Finanse (ISSN 2084-1361) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 53.08 pkt. (wartość znormalizowana wskaźnika ICV dla czasopisma wynosi 5.72 pkt).

Lista MNiSW czasopism punktowanych na 2015r., 2016r. – 8p.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych publikacją do nadsyłania artykułów na adres e-mail redakcji

pif.czasopismo@wsfiz.edu.pl

 Zespół Redakcyjny:

Dorota Sokołowska – redaktor naczelna

Anna Iwacewicz-Orłowska – zastępca redaktor naczelnej

 Redaktorzy tematyczni:

Anna Iwacewicz-Orłowska – ekonomia

Elżbieta Orechwa-Maliszewska – finanse, przedsiębiorstwo

Wojciech Tarasiuk – finanse, bankowość

Marzena Filipowicz-Chomko – redaktor statystyczny

Aniela Staszewska – redaktor językowy (język angielski)

  Rada Programowa:

Aleksander Bondar (Białoruś),    Maret Branten (Estonia),

Jacek Cukrowski (Polska),          Wojciech Florkowski (USA),

Edward Hościłowicz (Polska),     Vaclovas Lakis (Litwa), 

Juri Martin (Estonia),                  Kazimierz Meredyk (Polska), 

Ludmila Niekharosheva (Białoruś),

Ahmet Ozturk (Turcja),                Nina Siemieniuk (Polska),

Józef Szabłowski (Polska),          Steven T. Yen (USA)

                                                   ISSN 2084-1361

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach znajdują się na stronie: