Od wydawcy

Upowszechnia się przekonanie, że jednym z głównych czynników sprawności systemu społecznego, a w tym gospodarczej efektywności, jest stan świadomości powszechnej – świadomości funkcji, spraw i metod. Nie chodzi przy tym o świadomość w sensie absolutnym; ktoś posiada świadomość, ale pozostaje w odosobnieniu, w informacyjnej izolacji. Chodzi o swoistą masę krytyczną świadomości powszechnej czyli rozumienia przez statystycznego obywatela funkcji, spraw i metod, a także ich hierarchii w społecznym procesie. Mniej ważny jest przy tym ogólny zasób i formalny dostęp do wiedzy i informacji; obok możliwości niezbędne są bowiem motywacje do działania.

Upowszechnia się więc jeszcze jedno, nie mniej ważne przekonanie, że podstawą postępu jest, obok samej świadomości, zaplecze ideowe systemów społecznych, skuteczność procesu wychowania na rzecz świadomości, upowszechnianie norm i postaw oraz systemów stymulacji wszelkiej aktywności. Formalnie biorąc, suma gromadzonych i przetwarzanych informacji oraz liczba nośników informacji jest ogromna. W naukach ekonomicznych najczęściej nie przekłada się to jednak na zakres ich wykorzystywania i racjonalizację życia gospodarczego.

Jeśli powyższe konstatacje są chociażby częściowo prawdziwe, to intensyfikacja działalności naukowej, publicystycznej oraz upowszechnianie ważnej systemowo wiedzy staje się pilną potrzebą. Stąd nowy tytuł, Przedsiębiorstwo & Finanse, czasopismo edytowane przez specjalistów z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Wydawca liczy, przynajmniej przez pewien czas, na wyrozumiałość i przychylne przyjęcie naszej propozycji.

Kazimierz Meredyk