Kontakt

Czasopismo Przedsiębiorstwo & Finanse
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15 – 472 Białystok 

adres e-mail:        pif.czasopismo@wsfiz.edu.pl.