Informacje dla autorów

Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce życia gospodarczego.Artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii dwóch recenzentów. Recenzja jest anonimowa, co ma zapewnić wysoki poziom czasopisma.Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych w innych wydawnictwach.Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.Teksty przyjmowane są w języku polskim lub angielskim (streszczenie w języku angielskim).Odpowiedzialność za informacje i … Czytaj dalej Informacje dla autorów