Informacje dla autorów

Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce życia gospodarczego. Artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii dwóch recenzentów. Recenzja jest anonimowa, co ma zapewnić wysoki poziom czasopisma. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych w innych wydawnictwach. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Teksty przyjmowane są w języku polskim lub angielskim (streszczenie w języku … Czytaj dalej Informacje dla autorów