IDENTYFIKACJA KOSZTÓW JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I PROBLEMY Z TYM ZWIĄZANE

Anna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejczyk

Streszczenie
W artykule przedstawiono przegląd literatury związanej z kosztami jakości, jak również wyniki badań autorskich w zakresie rodzajów kosztów jakości uwzględnianych w księgowości analitycznej i kosztach przedsiębiorstw. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna opracowania, dąży do uzasadnienia wniosku, że koszty jakości wpływają na rozwój przedsiębiorstw.


IDENTIFICATION OF QUALITY COSTS IN ENTERPRISES AND PROBLEMS ASSOCIATED WITH IT

Summary
The article presents a review of literature related to the adoption of the issues of quality costs as well as the results of the study authors in terms of types of quality costs, considered by the company to the analysis and cost accounting of the company. Both theoretical and practical studies seeks to justify the conclusion that the quality costs affect the development prospects of companies.

Anna Walszczyk, Małgorzata Jędrzejczyk.pdf