PRAKTYKA ISLAMSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO W MALEZJI

Munir Al-Kaber

Streszczenie

Artykuł składa się z pięciu części, w tym wstępu. Część 2 przedstawia ogólne zasady i rozwój bankowości islamskiej. Część 3 opisuje powstanie i funkcjonowanie bankowości islamskiej w Malezji. W części 4 zawarte zostały techniki finansowe stosowane w bankowości islamskiej w Malezji. Ostatnia część zawiera podsumowanie.

 PRACTICE ISLAMIC OF BANKING SYSTEM IN MALAYSIA

Summary
The article consists of five parts, including introduction. Section 2 presents the general principles and the development of Islamic banking. Section 3 describes the creation and functioning of Islamic banking in Malaysia. In section 4 were included financial techniques used in Islamic banking in Malaysia. The last contains summary.

Munir Al-Kaber.pdf