KONCEPCJA WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJI GOSPODARCZEJ

Mariusz Rafało

 Streszczenie

Artykuł porusza tematykę biznesowego wykorzystania technologii informatycznych w organizacji. Zwrócono uwagę na systemy klasy Business Intelligence oraz ich rolę w procesach związanych z zarządzaniem danymi, informacją i wiedzą. Na gruncie teorii zasobowej opracowana została koncepcja wykorzystania systemów Business Intelligence w organizacji.

BUSINESS USAGE MODEL OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

Summary

This paper discusses the issues of business use of information technology in organi-zations. It describes Business Intelligence systems and their role in processes related to data, information and knowledge management. On the basis of resource based view of the organization, a concept of business usage of Business Intelligence sys-tem is proposed.

Rafalo.pdf