ALIANSE STRATEGICZNE NA RYNKU KASYN W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest charakterystyka aliansów strategicznych na rynku kasyn w Stanach Zjednoczonych. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy teoretycznego spojrzenia na problem aliansów strategicznych, krótki przegląd definicji, motywy ich zawierania oraz różnorakie ich klasyfikacje. W drugiej części zaprezentowano charakterystykę aliansów strategicznych występujących na rynku kasyn w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Następnie zobrazowano korzyści, koszty oraz cele takich aliansów. Autor zanalizował przyszłość tego problemu. Uzyskane wyniki mogą stanowić wskazówkę dla polskich przedsiębiorstw z tej branży jak mogłoby to wyglądać w przyszłości na polskim rynku.

Wachowski_Michał.pdf