KONCEPCJA METODY MDR DO WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie
We współczesnym świecie termin wartość przedsiębiorstwa i jego wycena posiadają ogromne znaczenie. Wiedza na temat tego, ile warte jest przedsiębiorstwo ma funda- mentalne znaczenie zarówno dla właściciela tejże firmy, jak i inwestorów w przy- padku negocjacji ceny przedsiębiorstwa w momencie przeprowadzania transakcji handlowej.
W artykule ukazano cele wyceny przedsiębiorstwa i charakterystyczne etapy życia firmy, przy których taka wycena jest niezbędna. Przedstawiono i poddano analizie stosowane metody wyceny przedsiębiorstw. Dodatkowo przy uwzględnieniu cech dobrej wyceny zaproponowano autorską metodę MDR, która w szerokim spektrum mierzy efektywność działań przedsiębiorstwa przez pryzmat wartości firmy.

Miciuła_Ireneusz.pdf