NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE A MECHANIZMY OCHRONY KONSUMENTA BANKU

Streszczenie

Celem opracowania jest prezentacja zasad funkcjonowania w stosunkach z instytucją finansową ochrony konsumenta, jaką jest w tym przypadku bank. Praca stanowi zbiór wybranych zagadnień dotyczących zarówno charakterystyki nieuczciwych praktyk stosowanych na rynku, jak i mechanizmów pozwalających ochraniać klientów. Praca ma unaocznić problem związany z wykorzystywaniem przez przedsiębiorców swojej przewagi na rynku. Praca składa się z trzech części. Pierwsza część szczegółowo opisuje praktyki rynkowe oraz typowe nieuczciwe zachowania przedsiębiorców. Kolejna część opiera się na pojęciu konsumenta. Ukazuje zmiany, jakie następowały na przestrzeni lat. Ostatnia część ukazuje, jakie możliwości ma konsument zarówno indywidualnie jak i zbiorowo w walce z nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców. W przedstawionej analizie został ukazany problem konsumenta banku w momencie starcia z wielkimi przedsiębiorstwami. Dzięki ciągle rozwijającym się przepisom prawa istnieje możliwość zwalczania nieuczciwych praktyk stosowanych przez te przedsiębiorstwa.

Frej_Małgorzata.pdf