Wydania EN (2)

WYBRANE KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO NA PRZYKŁADZIE KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Joanna Bogna Zielińska

Streszczenie
Artykuł analizuje transfer technologii do krajów V-4 poprzez napływ bezpośrednich inwe-stycji zagranicznych i import towarów. W dalszej części zawarta jest ocena pozycji eksportowej krajów V-4 pod względem poziomu zaawansowania technologicznego towarów eksportowanych.

CHOSEN BENEFITS OF INTEGRATION INTO EUROPEAN SINGLE MARKET ON THE EXAMPLE OF VISEGRAD GROUP

Summary
The article tries to evaluate benefits from integration into European Single Market for Visegrad Group, especially in terms of technology transfer inside integrated area. The author puts the thesis that FDI inflows to V-4 have influenced total factor productivity growth and the export position of these countries. The analysis covers the period from accession to European Union, namely 2004-2015.

Joanna Bogna Zielińska.pdf